Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2016 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 38

Електронни издания 572

Картографски издания 19

Книги 5573

Общо издания 6203

Учебна литература

Графични издания 1

Електронни издания 287

Картографски издания 4

Книги 1492
Общо издания 1784

Чуждестранна литература

Графични издания 8

Електронни издания 341

Книги 2545

Общо издания 2894

Общо издания за 2016 г.

Книги 9610

Графични издания 47

Картографски 23

Електронни 1200

10880 ISBN номера за  издания 

10880-те издания са заявени за издаване от 1326 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2016 година, са 246

От София 181 или 74 % от общия брой

От други населени места 65 или 26 % от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Катя Кирилова