Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2015 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 40

Електронни издания 692

Картографски издания 26

Книги 5689

Общо издания 6447

Учебна литература

Електронни издания 139

Картографски издания 3

Книги 1335
Общо издания 1477

Чуждестранна литература

Графични издания 4

Електронни издания 413

Книги 2460

Общо издания 2877

Общо издания за 2015 г.

Книги 9484

Графични издания 44

Картографски 29

Електронни 1244

ISBN номера за  издания 10801

10801-те издания са заявени за издаване от 1294 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2015 година, са 247

От София 168 или  68 % от общия брой

От други населени места 79 или 32 % от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Катя Кирилова