Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2014 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 50

Електронни издания 606

Картографски издания 11

Книги 5745
Общо издания 6412

Учебна литература

Графични издания 2

Електронни издания 385

Книги 1503
Общо издания 1890

Чуждестранна литература

Графични издания 6

Електронни издания 317

Книги 2545

Общо издания 2868

Общо издания за 2014 г.

Книги 9793

Графични издания 58

Картографски 11

Електронни 1308

ISBN номера за 11170 издания

11170-те издания са заявени за издаване от 1182 издатели
Новите издатели, включени в системата ISBN за 2014 година са 191

От София 139 или 72.8% от общия брой
От други населени места 52 или 27.2% от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвила: Татяна Дерменджиева