Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
gabriell-e-lit
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост-1 бл. 28 А карта
Телефони: +359 899 271 078
Email: gabriell-e-lit@mail.bg
Url: http://gabriell-e-lit.com
Тематики
Философия, Научно-популярна литература, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Медицина, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7520
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Габриела Цанева Цанева Отговорно лице