Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИКО-СОФТ-ИИ
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул.Славянска 21 карта
Телефони: +359 56 841 851
Факс: +359 56 825 371
Email: office@ikosoft.bg
Url: http://www.ikosoft.bg
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90281
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Костадинов Иванов Отговорно лице