Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Амикум
Адрес
Град: Хасково  6300
Улица/квартал: жк Бадема бл. 24 карта
Телефони: +359 878 436 894
Email: amicuminc@gmail.com
Url: http://www.amikum.com
Тематики
Периодични издания, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90976  (Стари кодове: 978-619-90761, 978-619-90238)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Александров управител Отговорно лице