Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2019 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 66

Електронни издания  961

Картографски издания  8

Книги  6691

Общо издания  7726

Учебна литература

Графични издания  10

Електронни издания  296

Картографски издания  14

Книги  1474

Общо издания  1794

Чуждестранна литература

Графични издания  2

Електронни издания  328

Картографски издания  1

Книги  2343

Общо издания  2674

Общо издания за 2019 г.

Книги  10508

Графични издания  78

Картографски издания  23

Електронни издания  1585

12194 ISBN номера за издания

12194-те издания са заявени за издаване от 1465 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2019 година, са 219

От София 151 или 69% от общия брой 

От други населени места 68 или 31% от общия брой 

Национална агенция за ISBN 

Изготвил: Мирослава Йорданова