Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2022 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 117

Електронни издания 1275

Картографски издания 15

Книги 6282

Общо издания 7689

Учебна  литература

Графични издания 6

Електронни издания 197

Картографски издания 7

Книги 1172

Общо издания 1382

Чуждестранна литература

Графични издания 13

Електронни издания 603

Картографски издания1

Книги 3050

Общо издания 3667

Общо издания за 2022 г.

Книги 10504

Графични издания 136

Картографски издания 23

Електронни издания 2075

12738 ISBN номера за издания

12738-те издания са заявени за издаване от 1463 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2022 година са 249

От София 149 или 60% от общия брой

От други населени места 100 или 40% от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Мирослава Йорданова