Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2023 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 115

Електронни издания 1333

Картографски издания 9

Книги 6378

Общо издания 7835

Учебна  литература

Графични издания 1

Електронни издания 291

Картографски издания  

Книги 1232

Общо издания 1524

Чуждестранна литература

Графични издания 1

Електронни издания 694

Картографски издания

Книги 3154

Общо издания 3849

Общо издания за 2023 г.

Книги 10764

Графични издания 117

Картографски издания 9

Електронни издания 2318

13208 ISBN номера за издания

13208-те издания са заявени за издаване от 1523 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2023 година са 275

От София 162 или 70% от общия брой

От други населени места 113 или 30% от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Мирослава Йорданова