Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2017 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература 

Графични издания  26

Електронни издания  625

Картографски издания  23

Книги  5623

Общо издания 6297

Учебна литература 

Графични издания  3

Електронни издания  213

Картографски издания  8

Книги  2142

Общо издания 2366

Чуждестранна литература

Графични издания  15

Електронни издания  327

Картографски издания  2

Книги  2393

Общо издания 2737

Общо издания за 2017 г. 

Книги  10158

Графични издания  44

Картографски издания  33

Електронни издания  1165

11400 ISBNномера за издания

11400-те издания са заявени за издаване от 1328 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2017 година, са 235

От София 215 или 91% от общия брой

От други населени места 20 или 9% от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Мирослава Йорданова