Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2018 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 34

Електронни издания 786

Издания за слепи  1

Картографски издания 14

Продължаващи (периодични) издания 1

Книги 6247

Общо издания 7083

Учебна литература

Графични издания 38

Електронни издания 286

Издания за слепи  1

Картографски издания 195

Книги 2016

Общо издания 2536

Чуждестранна литература

Графични издания 3

Електронни издания 407

Картографски издания 2

Книги 2581

Общо издания 2993

Общо издания за 2018 г.

Книги 10844

Графични издания 75

Картографски издания 211

Електронни издания 1479

Издания за слепи 2

Продължаващи (периодични) издания 1

12612 ISBN номера за издания

12612-те издания са заявени за издаване от 1376 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2018 година, са 253

От София 222 или 87% от общия брой

От други населени места 31 или 13% от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Мирослава Йорданова