Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2020 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 67

Електронни издания 957

Картографски издания 84

Книги 6364

Общо издания 7472

Учебна  литература

Графични издания 2

Електронни издания 241

Картографски издания 6

Книги 1160

Общо издания 1409

Чуждестранна литература

Графични издания 4

Електронни издания 354

Картографски издания 1

Книги 2458

Общо издания 2817

Общо издания за 2020 г.

Книги 9982

Графични издания 73

Картографски издания 91

Електронни издания 1552

11698 ISBN номера за издания

11698-те издания са заявени за издаване от 1396 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2020 година са 257

От София 170 или 66% от общия брой

От други населени места 87 или 34% от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Мирослава Йорданова