Национален регистър на издаваните книги в България

Книги и издатели в системата ISBN за 2021 г. (по данни на "Национален регистър на издаваните книги в България")

Българска литература

Графични издания 94

Електронни издания 1325

Картографски издания 13

Книги 6715

Общо издания 8147

Учебна  литература

Графични издания 5

Електронни издания 249

Картографски издания 3

Книги 1239

Общо издания 1496

Чуждестранна литература

Графични издания 3

Електронни издания 651

Картографски издания2

Книги 2786

Общо издания 3442

Общо издания за 2021 г.

Книги 10740

Графични издания 102

Картографски издания 18

Електронни издания 2225

13085 ISBN номера за издания

13085-те издания са заявени за издаване от 1481 издатели

Новите издатели, включени в системата ISBN за 2021 година са 291

От София 164 или 56% от общия брой

От други населени места 127 или 44% от общия брой

Национална агенция за ISBN

Изготвил: Мирослава Йорданова