Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Административен процес
Автори
Кино Лазаров, Иван Тодоров
Илюстрации на корица
Описание

Издателство Сиела, пуска на пазара книгата ​Административен процес. Пето преработено и допълнено издание, на проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров

В учебника са взети предвид промените в законодателството до края на септември 2016 г. Отразени са промените в множество закони, включително важни изменения и допълнения в АПК (въвеждането на административните договори), в Закона за нормативните актове, в Закона за административните нарушения и наказания и мн. др. Разгледан е и новоприетият Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съдържанието на учебника е основно преработено и допълнено. Направени са съществени промени в областта на административното наказване, на общите административни актове и редица други. 

Наред с важни теоретични въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Използвана е и е анализирана критично много от най-нова съдебна практика, включително тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд от 2016 г. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз в Люксембург и Съда за защита на правата на човека в Страсбург.

 Учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.

 ВАЖНО!!!

 Всеки учебник осигурява чрез код достъп до електронния вариант на изданието, а хипервръзките (hyperlinks) в него дават възможност за ползване на пълното съдържание на цитираните нормативни актове и съдебни решения.

Този код за достъп е разположен в средата на втора страница и е индивидуален за всяка книга. Той може да бъде ползван САМО от един компютър (IP адрес).

  Книгата ще бъде в книжарниците от 14. ноември 2016 г.

В учебника са взети предвид промените в законодателството до края на септември 2016 г. Отразени са промените в множество закони, включително важни из­менения и допълнения в АПК (въвеждането на администра­тивните договори), в Закона за нормативните актове, в За­кона за административните нарушения и наказания, Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и мн. др. Отразени са и редица важни тълкувателни решения на ВАС, а също и друга най-актуална съдебна практика. Съдържанието на учебника е основно пре­работено и допълнено. Направени са съществени промени в областта на административното наказване, на общите адми­нистративни актове и редица други.

Наред с важни теоретични въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Използвана е и е разгледана критично много от най-нова съдебна практика, включително тълку­вателни решения и актове на Върховния административен съд от 2016 г. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз в Люксембург и Съда за за­щита на правата на човека в Страсбург.

Нашето убеждение е, че учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.

Издател
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
ВУЗ, Административно, конституционно
Жанр
Учебник за ВУЗ
Категория
Учебник
PublicationISBNs
Поредност на изданието
5
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
30.11.2016
Дата на издаване
14.11.2016
Цена
18,00