Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стандарт Нюз
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: бул. България 49, Бизнес център Витоша карта
Телефони: (02)818-23-03
Факс: 818-23-06
Email: s.bozukova@standartnews.com
Url: http://www.standartnews.com
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8457  (Стари кодове: 978-954-92377, 978-954-90426)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Славка Николова Бозукова изп. директор Отговорно лице
Стоян Праматаров Лице за контакт