Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
7 плюс 2
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 117 карта
Телефони: (02)974-56-15
Email: plus2@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90125
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Петрова Иванова управител Отговорно лице