Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Корейски културен център"
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Никола Габровски 90 ет. 4 ап. номер 20 карта
Телефони: +359 876 050 945
Email: kccbulgaria@gmail.com
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-91739
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хван Джонг Джеймс Канг Отговорно лице
Кети Канг Лице за контакт