Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Боряна Русинова Центнер
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: карта
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91918
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боряна Русинова Центнер Отговорно лице