Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Любомир Благоев Спасов
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Гоце Делчев бл. 235 карта
Телефони: +359 888 493 217
Email: lub40_abba@abv.bg
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91262
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Благоев Спасов Отговорно лице