Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Сияние"
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: карта
П.К.: 87
Телефони: +359 888 122 744
Email: kirilos_popov@yahoo.com
Url: http://www.godslovemagazine.org/bg
Тематики
Християнска религия, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-7259
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.godslovemagazine.org/bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
пастор Кирил Попов Отговорно лице
Еленка Захариева управител Отговорно лице