Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МИРФЕЯ
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Марагидик 62 карта
Email: milena_bm1@yahoo.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-7046
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Бойкова Миладинова-Терзийска управител Отговорно лице