Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Адрес
Град: София  1046
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 1 карта
Телефони: +359 2 963 52 45
Email: aceadm@uacg.bg
Url: http://www.uacg.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, Учебници за ВУЗ, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-724
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова ректор Отговорно лице
Виктор Ямболиев Лице за контакт
инж. Светла Барукчиева Лице за контакт