Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мост медиа
Адрес
Град: Козлодуй  3320
Улица/квартал: ул. Отец Паисий 4 ет. 2 карта
Телефони: (0973)29-30
Факс: (0973)82-930
Email: kozloduydnes@abv.bg
Тематики
Периодични издания, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90003
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Симеонов Отговорно лице