Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гея-92
Адрес
Град: Севлиево  5400
Улица/квартал: ул. Ген. Столетов 19 карта
Телефони: (0675)33-001
Email: office@subtle-bg.com
office@g-92.com
Url: http://www.subtle-bg.com
Тематики
Философия, Научно-популярна литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-8138
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Севлиево  5400
Улица/квартал: ул. Ген. Столетов 19 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Тодоров Герасимов управител Отговорно лице