Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Paiyak Development
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: ул. Райчо Каролев 1 ет. 3 карта
Телефони: +359 878 280 514
Email: contact@paiyakdev.com
Url: http://paiyakdev.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7588
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Николов Отговорно лице