Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИЛИНДА - ЕВТИМОВ
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Цар Борис III бл. 59 вх. В карта
Телефони: (02)951-53-42, (02)962-29-48
Факс: (02)962-23-48, (02)962-05-67
Email: office@pechatnica.net
Тематики
Поезия, История, Художествена литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-711
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Волен Евтимов Лице за контакт
Венко Евтимов Евтимов Отговорно лице