Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Детска архитектурна работилница
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Св. Св. Кирил и Методий 27 ет. 2 карта
Телефони: +359 887 430 647
Email: arch4children@gmail.com
Url: http://www.archforchildren.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7543
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Магдалина Ръжева Отговорно лице