Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Джамбо
Адрес
Град: София  1715
Улица/квартал: карта
П.К.: 36
Телефони: (02)874-31-82
Email: cvetiastro@mail.bg
cvetiastro@yahoo.com
djambo_bovin@mail.bg
Тематики
Астрология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92757  (Стари кодове: 978-954-91598)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветемира Борисова управител Отговорно лице