Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по публична администрация
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Аксаков 1 карта
Телефони: +359 2 940 25 56
Email: ipa@ipa.government.bg
Url: https://www.ipa.government.bg/
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-7262  (Стари кодове: 978-954-91217)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Димкина Лице за контакт
Павел Иванов изп. директор Отговорно лице