Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гергана Блянтова
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 39 карта
Email: gergana_gib@yahoo.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91484
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Иванова Блянтова Отговорно лице