Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Аратрон"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 6 ап. 7 карта
Телефони: (02)980-74-55
Email: aratron@techno-link.com
Url: http://www.aratron.org
Тематики
Религия и теология, Астрология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-626
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Добрин Цонев Василев управител Отговорно лице