Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИНСИКО
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Красно село, ул. Борово бл. 230 вх. 1 ап. 66 карта
Url: http://www.uspeh.bg
http://www.ogledalonauspeha.com
Тематики
Философия, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90499
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сийка Йорданова Касабова Отговорно лице