Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сатори Ко
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Евстатий Пелагонийски 7 карта
Телефони: (02)954-94-29, (02)851-08-18
Факс: (02)851-08-18
Email: satorico@mail.orbitel.bg
izdatelstvo@printer-toner.eu
Url: http://www.satorico.com
http://www.printer-toner.eu
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8501  (Стари кодове: 978-954-92294, 978-954-92025)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валери Тодоров Беленски управител Отговорно лице
Бойко Беленски глав. ред. Лице за контакт Телефони: 0888 622-166; 0878 685-152