Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Делакорт
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: карта
П.К.: 155
Телефони: (02)470-76-21
Email: delakort@abv.bg
Url: http://www.delakort.com
Тематики
Психология, Криминална литература, Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-690  (Стари кодове: 978-954-8415)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Людмила Иванова Андровска Отговорно лице