Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за приобщаващо образование
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: бул. Васил Левски 114 ет. 1 карта
Телефони: +359 2 870 20 63,+359 898 500 848
Факс: +359 2 870 20 63
Email: office@cie-bg.eu
Url: http://www.cie-bg.eu
Тематики
Право, Образование, просвета, специално образование
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-7403  (Стари кодове: 978-954-92083)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ива Маринова Бонева изп. директор Отговорно лице