Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нов Златорог
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: ул. Морени 24 карта
Телефони: +359 885 223 175
Email: kedi_kedi1947@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Поезия, Малки литературни форми, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-492
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Кадийски Отговорно лице
Венета Паризова Лице за контакт