Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство "Русенски университет"
Адрес
Град: Русе  7004
Улица/квартал: ул. Студентска 8 карта
Телефони: +359 82 888 465
Email: secretary@uni-ruse.bg
Url: https://www.uni-ruse.bg/
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Учебници за ВУЗ, Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-712
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Генчо Стойков Попов зам.​-ректор по учебната работа Отговорно лице
доц. д-р Валентин Богданов Стоянов Лице за контакт