Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИВКО
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Васил Априлов 20 карта
Телефони: +359 64 800 393
Факс: +359 64 800 395
Email: ivko@el-soft.com
Url: http://www.ivkodesign.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7203
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Йорданов Ангелов Отговорно лице
Рени Иванова Лакова Лице за контакт