Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факел
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Братя Миладинови 28 карта
Телефони: +359 898 313 896
Email: rumen.leonidov@gmail.com
Тематики
Поезия, История, Криминална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-411
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румен Леонидов Отговорно лице