Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инле
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: бул. Никола Петков 81 карта
Телефони: +359 2 957 68 95
Email: marsha266@abv.bg
Тематики
Религия и теология, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90285
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марияна Борисова Шабаркова-Петрова управител Отговорно лице