Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТОН
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: бул. Марица 83 карта
Телефони: +359 32 950 608
Факс: +359 32 950 608
Email: toneood@abv.bg
Url: http://romfeya.com
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90622
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бойко Ватев Отговорно лице