Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ипей
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 16 карта
Телефони: (02)987-50-95
Факс: 987-91-31
Email: office@epay.bg
Url: http://www.epay.bg
Тематики
Техника, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91899
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 16 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Павлов Маринов изп. директор Отговорно лице