Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРТИК 2001
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Хиподрума бл. 134 А вх. Б ет. 13 ап. 118 карта
Телефони: (02)958-70-52
Тематики
История, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9365  (Стари кодове: 978-954-91019)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаил Петров Милушев Отговорно лице