Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дружество на българските фантасти "Тера Фантазия"
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Миджур 28 ет. 6 карта
Телефони: +359 896 647 810
Email: at_slavov@abv.bg
Url: http://www.sf-sofia.com
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91851  (Стари кодове: 978-954-92893)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Петков Славов председател на УС Отговорно лице
Александър Карапанчев секретар Лице за контакт