Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дружество на българските фантасти "Тера Фантазия"
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: Полк. Стойно Бачийски 67 карта
Телефони: (02)857-45-36
Email: alkarapa@abv.bg
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92893
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Петков Славов председател на УС Отговорно лице
Александър Карапанчев секретар Лице за контакт