Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Борислав Сретков Цеков
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Красно село, ул. Хубча 8 карта
Телефони: +359 877 354 113
Email: bsretkov@yahoo.com
Тематики
Научно-популярна литература, Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91373
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борислав Сретков Цеков Отговорно лице