Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Валентин Стефанов Панайотов
Адрес
Град: София  1616
Улица/квартал: кв. Бояна, ул. Радецки 22 А карта
Телефони: +359 893 396 440
Email: v_panajotov@abv.bg
Тематики
Спорт, Наука
Статус
Активен
Кодове 978-619-91844
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Стефанов Панайотов Отговорно лице