Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Надежда и домове за децата - клон България
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Проф. Милко Бичев 1 ет. 1 ап. 2 карта
Телефони: +359 888 994 960
Email: office.hhc.bg@gmail.com
hristina.hhc@gmail.com
Url: http://www.hopeandhomesbg.com
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-90444
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христина Минчева Лице за контакт
Георги Симеонов директор Отговорно лице