Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Dixi Books Publishing
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Позитано 9 карта
Телефони: +359 877 005 825
Email: ayse@dixibooks.com
Url: http://www.dixibooks.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7558  (Стари кодове: 978-619-90997, 978-619-7458)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Айтач Толга Тимур управител Отговорно лице