Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еклиптик
Адрес
Град: София  1729
Улица/квартал: жк Младост 1А бл. 503 вх. 1 партер карта
Телефони: +359 897 701 650
Email: office@ecliptic-press.eu
ecliptic@mail.bg
Url: http://www.ecliptic-press.eu
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-200
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Димитрова управител Отговорно лице