Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВВВУ "Георги Бенковски"
Адрес
Град: Долна Митрополия  5855
Улица/квартал: ул. Св. св. Кирил и Методий 1 карта
Телефони: +359 64 837 217; +359 882 601 361
Факс: +359 64 837 217
Email: info@af-acad.bg
rector@af-acad.bg
Url: http://www.af-acad.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Учебници за ВУЗ, Математика и статистика, Военно дело, Техника, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-713
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
бригаден генерал Юлиян Георгиев Радойски ректор Отговорно лице
полковник доц. д-р Любомир Василев Митов Лице за контакт Телефони: +359 888 755 033